BẢNG CẬP NHẬT GIÁ VÉ TRỰC TIẾP

Lần cập nhật cuối cách đây 0giây
Chuyến bay Điểm khởi hành Điểm đến Hãng hàng không Ngày bay Vé rẻ nhất
BL781 Hà Nội TP Hồ Chí Minh 25/05/2018 690,000 VNĐ Mua vé
VJ403 Hà Nội Đà Lạt 02/04/2018 599,000 VNĐ Mua vé
BL211 Hà Nội Đà Lạt 31/05/2018 790,000 VNĐ Mua vé
BL781 Hà Nội TP Hồ Chí Minh 31/05/2018 890,000 VNĐ Mua vé
VJ405 Hà Nội Đà Lạt 02/06/2018 900,000 VNĐ Mua vé
BL780 TP Hồ Chí Minh Hà Nội 02/06/2018 890,000 VNĐ Mua vé
VJ407 Hà Nội Đà Lạt 03/06/2018 900,000 VNĐ Mua vé
VJ407 Hà Nội Đà Lạt 17/03/2018 799,000 VNĐ Mua vé
BL211 Hà Nội Đà Lạt 16/03/2018 1,220,000 VNĐ Mua vé
BL780 TP Hồ Chí Minh Hà Nội 23/04/2018 890,000 VNĐ Mua vé
VJ407 Hà Nội Đà Lạt 11/04/2018 599,000 VNĐ Mua vé
VJ403 Hà Nội Đà Lạt 02/04/2018 599,000 VNĐ Mua vé
BL211 Hà Nội Đà Lạt 08/03/2018 1,020,000 VNĐ Mua vé
VJ603 Nha Trang TP Hồ Chí Minh 09/04/2018 99,000 VNĐ Mua vé
BL211 Hà Nội Đà Lạt 14/05/2018 590,000 VNĐ Mua vé
BL807 Hà Nội TP Hồ Chí Minh 31/03/2018 590,000 VNĐ Mua vé
VJ158 TP Hồ Chí Minh Hà Nội 07/05/2018 499,000 VNĐ Mua vé
BL211 Hà Nội Đà Lạt 22/03/2018 890,000 VNĐ Mua vé
VJ403 Hà Nội Đà Lạt 02/04/2018 599,000 VNĐ Mua vé
BL211 Hà Nội Đà Lạt 05/03/2018 1,220,000 VNĐ Mua vé

Ghi chú: Giá hiển thị trên trang web của chúng tôi chưa bao gồm thuế & phí dịch vụ