BA TIẾNG MỖI NGÀY, THOẢ ƯỚC MƠ BAY

BA TIẾNG MỖI NGÀY, THOẢ ƯỚC MƠ BAY 
Thời gian khuyến mại: 11:00 -14:00 ngày 18/01/2016

Giá vé khuyến mại: 11.000 ĐỒNG
Các chặng bay khuyến mại:
 TP. Hồ Chí Minh  Bangkok
Giai đoạn bay: 02/03/16 - 24/03/16
 Buôn Ma Thuột  TP. Hồ Chí Minh
Giai đoạn bay: 20/01/16 - 06/02/16
Cùng www.sanvere247.com lúc 11:00 hôm nay để đặt vé chỉ 11.000 đồng và bay cùng Jestar Pacific nhé !

smile emoticon